Syksy
Opintojakson nimi Palveluprosessit ja niiden johtaminen
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 18.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 14.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Palveluprosessit ja niiden johtaminen

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Tunnistat erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä niihin liittyviä kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia.
 • Osaat käyttää kokonaisarkkitehtuuriperiaatetta toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisen viitekehyksenä.
 • Osaat mallintaa toimintaa ja tiedonkulkua ja hyödyntää mallinnusta kehittämisen apuna.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa, johtaa ja arvioida palveluprosessien ja tiedonkulun kehittämistyön.

Sisältö:

 • Mitä ovat palvelukokonaisuudet?
 • Mikä on palveluarkkitehtuuri ja miten sitä voi hyödyntää toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisessä?
 • Millaisia menetelmiä voidaan käyttää toiminnan ja tiedonhallinnan mallintamisessa ja kehittämisessä?
 • Miten digitaalisuus muuttaa organisaation toimintaa?
 • Miten tietojohtaminen tukee organisaation tavoitteita?
 • Kuinka digitaalinen tiedonhallinta lisää organisaation tuottavuutta?

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla perehdyt palveluprosessien kuvaamiseen. Oppimistehtävien kautta pääset kehittämään oman työsi kannalta keskeistä palveluprosessia tai saat mmjahsollisuuden kurkistaa johonkin sinua kiinnostavaan palveluprosessiin. Opit perusteet myös johtamisen kannalta keskeiseen palveluprosessien mittaamiseen ja pääset perehtymään asiaan myös käytännön kautta oman oppimistehtäväsi näkökulmasta.

Opintojakso opiskellaan verkkototeutuksena ja voit suorittaa sen omaan tahtiisi. Opintojakson materiaalina on learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali, joka tukee valitsemaasi oppimistehtävän näkökulmaa.

Opintojakson aloitus luento pidetään Teamsin välityksellä 30.8.2022 klo. 16 – 17. Luento nauhoitetaan ja on katsottavissa myöhemmin Learn alustalla olevan linkin kautta.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali: 

 • Learn alustan materiaali, sekä muu itse hankittu materiaali.

Ilmoittautumistiedot

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.