Syksy
Opintojakson nimi Palvelusetelitoiminnan perusteet
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maria Laukkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 17.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Palvelusetelitoiminnan perusteet

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Osaat palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja soveltaa palvelusetelilainsäädäntöä
  • Hallitset palvelusetelitoiminnan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
  • Osaat jäsentää ja arvioida palvelusetelin käyttöä
  • Osaat arvioida asiakkaan asemaa sekä neuvonnan ja ohjauksen merkitystä palveluseteliä käytettäessä
  • Osaat kuvata ja eritellä palvelusetelin käyttöönoton vaiheet

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan palvelusetelitoiminnan perusteisiin ja käyttöön yhtenä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana.

  • Miksi palveluseteliä käytetään
  • Mitä erilaisia palveluseteleitä on olemassa
  • Mitä palvelusetelilainsäädäntö sisältää
  • Miten palveluseteli soveltuu eri asiakasryhmille ja tilanteisiin
  • Mitä palvelusetelitoiminnasta on tiedettävä niin asiakkaana, myöntäjänä kuin yksityisenä palveluntuottajana

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tehtävien tekemistä.

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä, jolloin opiskelijan työmäärä on 54 tuntia.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.