Non-stop
Opintojakson nimi Palvelutarpeen arviointi
Opintojakson ajankohta 15.08.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tua Niemelä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 13.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Palvelutarpeen arviointi

15.08.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata palvelutarpeen arvioinnin tavoitteet ja periaatteet. Hän tietää hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen periaatteita ja menetelmiä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen työn merkityksen palvelutarpeen arvioinnissa. Opiskelija osaa kirjata asiakaslähtöisesti ja määrämuotoisesti yhtenäisellä tavalla. Suomeksi – palvelutarpeen arvioinnin keskeinen lainsäädäntö ja tavoitteet – hoito- ja palvelusuunnitelma – toimintakyvyn arviointimenetelmät – osallisuuden tukeminen – moniammatillisuuden merkitys – sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely.

Opintojakson tiedot

Osana opintojaksoa suoritetaan THL:n verkkokoulun RAI-arvionnin osa-alueita.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.