Syksy
Opintojakson nimi Pelimoottorit: Unreal Enginen jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 01.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Petri Hannula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Pelimoottorit: Unreal Enginen jatkokurssi

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa käyttää pelimoottoria monipuolisesti ja hyödyntää sen tarjoamia ominaisuuksia. Opiskelija kykenee valitsemaan sopivimman tavan toteuttaa pelimekaniikka hyödyntäen pelimoottoria. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin edistyneitä toiminnallisuuksia.

 

Sisältö:

  • Materiaalit
  • Assettien tuonti
  • Unreal Engine: Mitä ja miten käytän C++
  •  Mihin muuhun kuin peleihin Unreal Engine taipuu
  • Laadukkaan AI:n toteutus
  • Säätilat ja niiden rakentaminen
  • Autopelitoiminnallisuudet
  • Inventaario
  • Shaderit

Edeltävyysehdot

Opintojaksolla esitietovaatimuksena on Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet opintojaksolla tulleet osaamiset.

Arviointikriteerit

H-5

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arvosana muodostuu palautettujen harjoitustöiden laadusta ja määrästä (painotus laadussa). Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla, joka rakennetaan opiskelijan toimesta koko opintojakson sisällöstä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kyseessä on käytännönläheinen opintojakso.

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot ( samalla tapaa kuin perusteet opintojaksolla ), joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan.

Opiskelijoilla on käytössään moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa.

Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla käytetään Unreal Engine 5 versiota.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi