Kevät
Opintojakson nimi Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Petri Hannula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimaailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

 

Sisältö:

  • Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt
  • Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä
  • Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä
  • HUD/UI-ohjelmointi
  • Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen
  • AI ja reitinhakualgoritmit
  • Yksinkertaiset NPC-hahmot
  • Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

Arviointikriteerit

Arviointiperuste

0-2

Opiskelija tuntee pelimoottoreiden käyttömahdollisuudet. Opiskelija osaa pelimoottoria hyödyntäen tehdä yksinkertaisen pelimekaniikan.

Opiskelija osaa hyödyntää joitakin pelimoottorin ominaisuuksia. Opiskelija pystyy käyttämään kenttäsuunnitelutyökaluja ja rakentamaan peliympäristön. Opiskelija osaa tuoda pelitoteutukseen assetteja ja tehdä niille toiminnallisuuksia.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa  digitaalisista materiaaleista.

3-4

Opiskelija osaa pelimoottoria hyödyntäen tehdä erilaisia pelimekaniikkoja.

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia. Opiskelija osaa rakentaa peliympäristön ja rakentaa sinne toiminnallisuuksia. Opiskelija osaa tuoda pelitoteutukseen assetteja ja tehdä niille toiminnallisuuksia.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti haastavia toimeksiantoja sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa  digitaalisista materiaaleista.

5

Opiskelija osaa hyödyntää kattavasti pelimoottorin ominaisuuksia rakentaakseen toimivia pelimekaniikkoja monipuoliseen peliympäristöön.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Aika ja paikka

Online-toteutus (Teams, Moodle, Youtube)

 

Opetusmenetelmät ja ohjaus

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan. Opiskelijoilla on käytössään Moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa. Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia. Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

 

Opintojakson tiedot

Suositellaan kohtuullisen tehokasta konetta käytettäväksi harjoitustöiden tekemiseen.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi