Non-stop
Opintojakson nimi Peliohjelmointi
Opintojakson ajankohta 08.02.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Peliohjelmointi

08.02.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin ja Unity-pelimoottoriin hieman laajemmin ja toteuttaa Unity -pelimoottorin avulla 2D- ja 3D-pelejä ja erilaisten kohteiden pelillistämisiä. • Tarvittaessa Unity-pelimoottorin pieni kertaus • C#-ohjelmointikieli • 2D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla • 3D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla • Hieman pelillistämisestä

Edeltävyysehdot

Johdatus peliohjelmointiin tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson tiedot

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 8.2.2022 alkaen. Suoritusaika 3 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.