Non-stop
Opintojakson nimi Peliohjelmointi
Opintojakson ajankohta 06.02.2023 - 30.11.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Peliohjelmointi

06.02.2023 - 30.11.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin ja Unity-pelimoottoriin hieman laajemmin ja toteuttaa Unity -pelimoottorin avulla ensisijaisesti 3D-pelejä ja erilaisten 3D-kohteiden pelillistämisiä. Sisältö:  • Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta • 3D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla • Hieman pelillistämisestä

Edeltävyysehdot

Peliohjelmoinnin perusteet jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta. • Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä. • Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opintojakson tiedot

Koulutus alkaa 6.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.8.2023.