Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Perhe- ja perintöoikeus
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 15.08.2023
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Iina Högström
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 02.05.2023
Ilmoittautumistiedot

Perhe- ja perintöoikeus

15.05.2023 - 15.08.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

 • Avioliiton ja muiden parisuhdemuotojen oikeusvaikutukset 
 • Perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn 
 • Testamenttiin ja muihin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän oikeudellisen sääntelyn 
 • Perustiedot lapsioikeudesta 
 • Tunnistaa oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat 

Sisältö:

 • Parisuhdeoikeus (sis. avioliitto-oikeus) 
 • Lapsi- ja edunvalvontaoikeus 
 • Perintö- ja testamenttioikeus 

Hyödyt:

 • Kurssin käytyä opiskelija ymmärtää perhe- ja perintöoikeuteen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy soveltamaan sitä käytännössä 
 • Opiskelija oppii perhe- ja perintöoikeudelliset käsitteet ja periaatteet 
 • Opiskelija oppii avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutukset parisuhteen aikana ja sen purkauduttua 
 • Opiskelija tuntee perimysjärjestyksen sekä muun perintöoikeuteen liittyvän sääntelyn pääpiirteet  
 • Opiskelija tuntee lapsioikeuden keskeisen sääntelyn  
 • Perhe- ja perintöoikeus tulee jokaisella vastaan elämässä, on hyvä tietää sen perusteet 

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempia opintoja.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Verkko-opetus 
 • Moodle -alustalla annetut tehtävät 
 • Nauhoitetut luennot, katsottavissa milloin vain

Itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi Moodle-alustalla.

 

Opiskelumateriaali:

 • Opettajan Moodle -alustalla antama materiaali 
 • Voimassa olevat lait 
 • Urpo Kangas: Perhevarallisuusoikeus 
 • Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet 

Opintojakson lisätiedot

Opettajan kesäloman aikana arviointeja ei anneta.

Ilmoittautumistiedot

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen suljetaan mahdollisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos kurssipaikat tulevat täyteen. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.

 

UPDATE: Opintojakso on täynnä. Ilmoittautuminen avataan mahdollisesti uudelleen huhtikuun puolessa välissä, jos opintojaksolle saadaan lisää kiintiöpaikkoja.