Kesä
Opintojakson nimi Perhe, perintö ja asuminen – yksityishenkilön juridiikkaa
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Honkanen Jukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Perhe, perintö ja asuminen – yksityishenkilön juridiikkaa

01.06.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee perhe- ja perintöoikeuteen sekä asumiseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja osaa soveltaa sitä käytännön ratkaisutilanteissa. Opiskelija tuntee myös aihealueisiin liittyvät tärkeimmät asiakirjat ja niiden pääasiallisen sisällön. Keskeinen sisältö

Perheoikeus

 • avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde
 • lapsen vanhemmuus
 • etu- ja sukunimi
 • lasten huolto ja elatus

Perintöoikeus

 • perimysjärjestys
 • perunkirjoitus
 • testamentti
 • ennakkoperintö
 • lakiosa
 • perinnönjakosopimukset
 • perintö- ja lahjaverotus

Asumisen juridiikka

 • asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja koskevat sopimukset
 • asunnonvälitystoiminnan oikeudellinen sääntely
 • asuinhuoneiston vuokraaminen
 • asunto-osakkeen kauppa
 • kiinteistön kauppa

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.