Non-stop
Opintojakson nimi Personal Branding and Influencers
Opintojakson ajankohta 01.10.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Elisa Kannasto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 22.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Personal Branding and Influencers

01.10.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Students understand the central concepts of personal branding and influencer marketing. Students are able to identify central characteristics and actors and to analyze the role of personal branding in professional and commercial contexts. Students are able to construct and analyze their own strategy for personal branding. Students are able to analyze the social capital of influencers and engagement in different platforms. Student understands the concept and effects of image management.

  • Central concepts of personal branding and influencer marketing
  • Self-branding strategies
  • Image management
  • Platformization
  • Actors, categories, networks and communication related to self-branding and influencers

Edeltävyysehdot

Ei edeltäviä opintoja. Huom! YAMK-opintojakso.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Pass: The student shows the ability to understand central concepts. The student is able to analyze personal brands in different platforms and understands their connectivity. Student is able to develop solutions for image management and understands its process. Student shows the ability to construct a strategy for self-branding and develop it in practice.

Opintojakso arvioidaan loppupäivämäärän jälkeen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely, ryhmäkeskustelut, verkkomateriaali.

Opintojakson tiedot

Web-kamera ja headset.

Opintojakson lisätiedot

Kirja: Marshall, P.D, Moore, C. & Barbour. K. (2020): Persona Studies – An Introduction. Wiley-Blackwell.