Non-stop
Opintojakson nimi PHP-ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 06.02.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.02.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

PHP-ohjelmointi

06.02.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson jälkeen opiskelijalla

 • on ymmärrys PHP-kielestä ja sen syntaksista
 • hän osaa kirjoittaa PHP-sovelmia
 • osaa ylläpitää PHP-koodia.

Sisältö

 • tutustuminen PHP-ohjelmointikieleen
 • www ja PHP
 • muuttujat
 • lausekkeet ja ohjausrakenteet
 • taulukot ja niiden käsittely
 • funktioiden käyttö
 • tiedostot
 • pysyvän tiedon käsittely
 • tietoturva
 • esimerkkejä

Edeltävyysehdot

Ei ole

Arviointikriteerit

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, hänen tulee kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssiarviointi on hyväksytty/hylätty

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Opintojakson tiedot

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.