Syksy
Opintojakson nimi Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 12.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Outi Rantatulkkila; Outi Kokko-Muhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 05.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen

12.09.2022 - 12.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • kuvata, havainnoida ja soveltaa tietoa pienen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
  • edistää lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä, vahvistaa osallisuuden kokemusta
  • nähdä lapsen vahvuuksien kautta ja tunnistaa oman toiminnan vaikutukset lapsen tunnesäätelyssä

Sisältö:

  • pienen lapsen kehityksen ja toiminnanohjauksen sekä tunteiden itsesäätelytaitojen havainnointi ja dokumentointi
  • varhainen vuorovaikutus itsesäätelykehityksen taustalla
  • lähikehityksen vyöhyke
  • lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen, sekä itsesäätelyn tukemisen menetelmät
  • osallisuutta ja minäpystyvyyttä tukevat keinot arjessa, monialainen yhteistyö
  • ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen kasvatukseen sekä vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Yksilötehtäviä, jotka tehdään luentotallenteiden ja muun materiaalin pohjalta. Opintojakso suoritetaan oman aikataulun mukaan edeten, syys-joulukuun aikana.  Toteutukseen liittyy yksi vapaaehtoinen ohajustapaaminen verkossa, jolloin opintrojakson molemmat opettajat paikalla.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan kurssille.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.