Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Outi Rantatulkkila, Outi Kokko-Muhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 23.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • kuvata, havainnoida ja soveltaa tietoa pienen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
  • edistää lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä, vahvistaa osallisuuden kokemusta
  • nähdä lapsen vahvuuksien kautta ja tunnistaa oman toiminnan vaikutukset lapsen tunnesäätelyssä

Sisältö:

  • pienen lapsen kehityksen ja toiminnanohjauksen sekä tunteiden itsesäätelytaitojen havainnointi ja dokumentointi
  • varhainen vuorovaikutus itsesäätelykehityksen taustalla
  • lähikehityksen vyöhyke
  • lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen, sekä itsesäätelyn tukemisen menetelmät
  • osallisuutta ja minäpystyvyyttä tukevat keinot arjessa, monialainen yhteistyö
  • ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen kasvatukseen sekä vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 15.5.-31.7.2023. Opintojaksolla edetään opiskelijan omaa omaa aikataulua noudattaen, tentin ja oppimistehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu ja palautettu 31.7.2023 mennessä. Sisältää moodle-tentin sekä yksilötehtäviä, jotka tehdään luentotallenteiden, moodle-materiaalien ja muun ilmoitetun materiaalin pohjalta.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen on päättynyt, paikat ovat täynnä. Jälki-ilmoittautumisia ei enää oteta vastaan!

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille toukokuun alussa. Kaikki mahtuvat mukaan kurssille.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.