Kevät
Opintojakson nimi CAD2 – Piirrepohjainen mallintaminen
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Tero Kartiala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.03.2023
Ilmoittaudu

CAD2 – Piirrepohjainen mallintaminen

13.03.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuasi osaat mallintaa 3D-konstruktioita ja luoda näistä kokoonpanoja. Osaat hyödyntää piirrepohjaisen 3D-mallinuusohjelman ominaisuuksia tehokkaasti ja ymmärrät mallintamisen logiikkaa.

Sisältö

  1. Viisteet ja pyöristykset 3D-mallissa
  2. Päästöt ja hellitykset
  3. Piirteiden monistaminen
  4. Rivat
  5. 3D-sketch työkalun hyödyntäminen mallintamisessa
  6. Loft, Sweep ja Shell-komennot
  7. Koneen osien mallintaminen (Jouset, Kierteet, Hammasrattaat)

Edeltävyysehdot

CAD1 – 3D-mallintamisen perusteet tai vastaavat tiedot

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Ymmärrät piirrepohjaisen mallintamisen periaatteen ja osaat hyödyntää yleisimpiä ohjelmistojen tarjoamia ominaisuuksia. Ymmärrät yleisimpien koneenosien mallintamisen vaatimukset.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Osaat hyödyntää ohjelmistojen ominaisuuksia piirrepohjaisten mallien luomiseen. Osaat mallintaa yleisimpiä koneenosia.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Hallitset piirrepohjaisen mallintamisen ja osaat käyttää ja soveltaa siihen tarkoitetuja työkaluja tehokkaasti ja monipuolisesti. Osaat mallintaa yleisimpiä koneenosia ja tehdä niistä käyttökelpoisia simulointeja ja parametrisointia varten.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Metropolian Moodle-oppimisympäristössä sekä tarvittaessa Zoom- tai Teams-alustojen kautta. Opinnot koostuvat opetusvideoista, kirjallisesta materiaalista ja harjoitustehtävistä. Voit suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin opintojen aikataulun puitteissa. Opintojen aikana järjestetään opettajan pitämiä tukityöpajoja 2-3 viikon välein, poislukien loma-ajat. Englanniksi

 

Opintojakson tiedot

Tarvitset opintojakson suoritukseen riittävän tasoisen tietokoneen ja verkkoyhteyden. Koulutusmateriaali on tehty SolidWorks -ohjelmalle, mutta voit tehdä harjoitustehtävät myös muilla CAD-ohjelmilla.