Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi PLM (Tuotteen elinkaaren hallinta)
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 14.05.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Aki Martikainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

PLM (Tuotteen elinkaaren hallinta)

01.02.2023 - 14.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tuotetiedon, tuoterakenteen ja tuotteen elinkaaren hallinta ja näiden merkitys koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Tuotetiedon, tuoterakenteen ja tuotteen elinkaaren hallinnan vaatimuksien soveltaminen koneensuunnittelussa. Tuotetiedonhallinnan merkitys, mahdollisuudet ja vaatimukset osana sekä koneensuunnittelua että tuotehallintaa. Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen digitaalisen tiedonsiirron ja -hallinnan merkitys globaalissa liiketoiminnassa.

Keskeinen sisältö:

PDM ja PLM, PDM/PLM-järjestelmän hankinta, valinta ja käyttöönotto, PLM strategiana tuotekehityksessä, vaatimustenhallinta, julkaisut ja muutostenhallinta, tuoterakenteet, variantit, projektinhallinta, konfiguraatiot, simuloinnit.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Omaan tahtiin suoritettavat verkkotehtävät

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.