Non-stop
Opintojakson nimi Positiivisen psykologian perusteet (yamk-taso)
Opintojakson ajankohta 15.09.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hämäläinen Susanne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Positiivisen psykologian perusteet (yamk-taso)

15.09.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdymme positiiviseen psykologian perusteisiin. Positiivisen psykologian merkitys on kasvanut viime vuosien aikana tieteellisessä keskustelussa, työelämässä, opetussuunnitelmissa, koulutusohjelmissa ja mediassa.

  • Johdatus positiiviseen psykologiaan
  • Myönteisyys ja tunnetaidot
  • Vahvuudet
  • Merkityksellinen työ ja elämä
  • Aikaansaaminen ja päämäärien saavuttaminen
  • Elintavat ja kehosta huolehtiminen

Edeltävyysehdot

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Hyväksytty: Opiskelija osaa kuvata ja perustella positiivisen psykologian hyötyjä ja vaikutuksia hyvinvointiin tutkittuun tietoon pohjautuen. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia positiivisen psykologian interventioita ja harjoituksia sekä soveltaa oppeja työelämän tilanteissa sekä kehittämisessä. Opiskelija reflektoi ja arvioi kriittisesti omaa tavoitteellista jatkuvan oppimisen polkuaan. Hylätty: Osaamistavoitteet eivät täyty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, verkko-oppimistehtävät ja -keskustelut, itsenäinen harjoittelu (Mielenhuolto), kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjareflektio, itsearviointi. Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali on Moodlessa, joka avataan viikko ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.