Syksy
Opintojakson nimi Possibilities of wood energy
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 06.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Possibilities of wood energy

19.09.2022 - 06.11.2022

Opintojakson kuvaus

Objective: You can describe the systems of harvesting and transportingenergy wood. You can evaluate the technical, economic and ecologic sustainability of energy wood production. You can estimate the consequences of policy changes for the forest sector. Content: How to chooseenergy wood harvesting sites? How do you select the harvesting system? How do you transport and handle energy wood? How do you organise the storage of energy wood

Arviointikriteerit

Small exam at every week, final exam at the end of the course.

Evaluation scale 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

All exams (also resit) are on-line exams.

Study material is linked to the learning environment.