Non-stop
Opintojakson nimi Printed Electronics
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 27.05.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Harri Määttä, Tomi Tuomaala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Printed Electronics

29.08.2022 - 27.05.2023

Opintojakson kuvaus

Objectives: After studying the course, the student knows most of the materials and methods used in printed electronics and understands the principles of the printing processes. The student is able to apply material and manufacturing know-how in the design of printed electronic components and applications.

Content: Basics of printed electronics, materials for printed electronics, principles of printing processes, designing of simple components and structures.

Arviointikriteerit

0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Continuous online implementation. Brief online introductions to technology, individual self-learning based on given material, several small individual and group learning activities in Moodle learning management system. Individual study on the selected topic.

Material and instructions will be provided in Moodle.