Kevät
Opintojakson nimi Professional English for Nursing and Health Care
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 28.02.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna Metsäportti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Professional English for Nursing and Health Care

16.01.2023 - 28.02.2023

Opintojakson kuvaus

Professional English for Nursing -kurssilla keskitytään keskeisiin viestintätilanteisiin sairaanhoitajan (tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen) ja potilaan välillä. Kurssilla opiskellaan runsaasti jokapäiväiseen hoitotyöhön liittyvää terminologiaa. Opiskelijoilla on myös tarvittaessa mahdollisuus keskittyä oman erikoisalansa sisältöihin (esim. kätilöt, ensihoitajat, terveydenhoitajat).

Professional English for Nursing -course focuses on communication between a nurse (or other health care provider) and a patient.  

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi toteutuu tuniMoodle -oppimisympäristössä itsenäisenä sekä yhteistoiminnallisena opiskeluna (Moodlen aktiviteetit: keskustelualueet, H5P; Flinga, GoogleDocs, Padlet ym.)

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.