Syksy
Opintojakson nimi Programming Essentials in Python
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Petri Laitinen, Joni Ranta, Radu.Mariescu-Istodor
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Programming Essentials in Python

01.09.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat ratkaista algoritmisia ongelmia Python-ohjelmointikielellä
  • Ymmärrät olio-ohjelmoinnin periaatteet Python-ohjelmointikielellä

Sisältö

  • Ohjelmoinnin käsitteet ja tekniikat
  • Olio-lähestymistapa ohjelmistojen suunnittelussa

Edeltävyysehdot

Lähtötaso Ohjelmoinnin perusteet tai Computational Thinking Essentials -opintojakson suoritus

Osa oppimateriaalista on englanninkielistä, joten tarvitset opiskelussa jonkin verran englannin kielen osaamista. Ohjaustapaamiset ja oppimistehtävät ovat suomenkielisiä.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu viikoittaisiin oppimistehtäviin ja pienimuotoiseen harjoitustyöhön.

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Luennot ja oppimistehtävien ohjaustunnit 35 tuntia. Itsenäinen opiskelu 100 tuntia.

Verkkoluennot

06.09. klo 15.00 – 16.30

13.09. klo 15.00 – 16.30

20.09. klo 15.00 – 16.30

27.09. klo 15.00 – 16.30

04.10. klo 15.00 – 16.30

11.10. klo 15.00 – 16.30

25.10. klo 15.00 – 16.30

01.11. klo 15.00 – 16.30

08.11. klo 15.00 – 16.30

15.11. klo 15.00 – 16.30

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.