Non-stop
Opintojakson nimi MS Project -ohjelmistot
Opintojakson ajankohta 12.02.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Virve Prami
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 12.02.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

MS Project -ohjelmistot

12.02.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Hyödyntää erästä projektihallinnan ohjelmistoa projektien mallinnuksessa ja ajoituksessa
 • Projektihallinnan paradigman
 • Opiskelija osaa kehittyneitä toimintoja, muun muassa
  • makroja
  • yhteydet ohjelmistosta muihin ohhjelmistoihin
  • osaa jakaa tehtäviä ja asettaa oikeuksia.

Sisältö

 • Opetellaan muodostamaan projekti ja tutustutaan käyttöliittymään
 • Projektin skedulointi
 • Projektin tulostaminen
 • Taskien asettaminen projektitiimiläisille ja oikeuksien jakaminen
 • Raporttien tekeminen
 • Yhteydet muihin ohjelmistoihin
 • Makrojen tekemistä
 • Useiden projektien hallinta

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty sen jälkeen kun opiskelija on tehnyt kurssiin liittyvät harjoitustehvät sekä loppukokeen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava verkkokurssi jolle voi ilmoittautua ja jonka voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Työympäristö Harjoitukset ja käytännön opiskelu tehdään Microsoft Project  -ohjelmistolla. Se voidaan ladata Metropolian mcp.metropolia.fi-sivustolta. Toinen vaihtoehto on käyttää ilmaista kokeiluversiota, joka on ladattavissa Microsoftin sivuilta.

Asenna MS Project omalle koneellesi ennen kurssin aloittamista.

Teoria Kurssin teoria opiskellaan omaan tahtiin kurssikirjan ja projektioppaiden avulla.

Harjoitukset Kurssin harjoitukset tehdään omalla työasemalla. Harjoituksista palautetaan tulostiedostot.

Opintojakson tiedot

Microsoft Project -kurssilla käydään läpi käytännönläheisellä tavalla vaiheet alustavasta suunnittelusta, aikataulutuksesta, resurssien kiinnittämisestä aina budjetteihin, raportointiin ja seurantaan.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.