Kesä
Opintojakson nimi Projektinhallinnan perusteet
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Beata Taijala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Projektinhallinnan perusteet

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
 • esitellä perustiedot ja -valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
 • selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnittelun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
 • esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät

Sisältö

 • projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
 • projektin vaiheet ja prosessi
 • projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
 • projektiorganisaatio ja sidosryhmät
 • projektin muutokset, riskit ja ongelmat
 • projektiviestintä ja raportointi
 • projektin päättäminen

Edeltävyysehdot

Ei edeltäviä opintoja

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi 1-5. Arviointi perustuu vaihtoehtokysymyksistä koostuvaan Moodletenttiin. Tentin läpäisy edellyttää 50 % suoritustasoa, muuten arvosanojen rajat ovat seuraavat:

 • alle 50 % = Hylätty
 • väh. 50 % =1
 • väh. 60 % =2
 • väh. 70 % =3
 • väh. 80%=4
 • väh. 90 % = 5

Arviointi elokuun 2023 aikana. Suorituspäiväksi merkitään 31.7.2023.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiinsa kesä-heinäkuun 2023 aikana. (Teemat aukeavat 1.6.2023). Kurssi etenee teemoittain. Jokainen teema sisältää lyhyen tekstin, mahdollisesti joitakin asiaan liittyviä videoklippejä ja teeman ”lopputestin”. Teemoja on kaikkiaan kahdeksan (8). Teemojen osaamis-/lopputestejä voi yrittää rajattoman monta kertaa, mutta toisen ja sitä seuraavien yrityskertojen välillä joutuu odottamaan 2 tuntia. Seuraavaan teemaan pääsee vain suoritettuaan edellisen osaamistestin hyväksytysti. Hyväksytty suoritus edellyttää teemasta riippuen 80-100% suoritustasoa. Kun kaikki teemat on suoritettu hyväksytysti, pääsee tekemään kurssin arvosanan määrittävän lopputentin. Sen tenttikysymykset käsittelevät kaikkia kurssin teemoja.

Opintojakson tiedot

Nettiyhteys, HAKA-tunnukset, Moodlen käyttö

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).