Syksy
Opintojakson nimi Projektinhallinnan perusteet
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Maisa Mielikäinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Projektinhallinnan perusteet

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektinhallinnan periaatteet ja osaa tuottaa projektin vaatiman dokumentaation. Opintojakson esimerkkejä on profiloitu erityisesti ICT-alalle, mutta aineisto sisältää runsaasti yleistä asiaa ja käytäntöjä projektijohtamisesta, joten se soveltuu hyvin myös muille aloille.

Sisältö

Projektinhallinnan perusteet, prosessi ja dokumentaatio. Ketterän projektinhallinnan menetelmät ja erityispiirteet

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerien mukainen osaaminen osoitetaan tehtävien hyväksytyllä suorittamisella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso koostuu luennoista ja tehtävistä. Kuhunkin luentoon liittyy tehtäväsarja, joka tulee suorittaa hyväksytysti. Opintojakso järjestetään Moodlessa. Opiskelijat etenevät itsenäisesti omaan tahtiin.

Opintojakson tiedot

Materiaali tarjotaan Moodlessa. Internet tarjoaa runsaasti oheismateriaalia aiheeseen.

Suositeltavaa oheiskirjallisuutta: Project Management Institute. 2017. A Guide to the Project Mangement Body of Knowledge. PMBOK Guide. ISBN: 978-1-62825-184-5. Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

 

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi