Non-stop
Opintojakson nimi Projektit ja talous
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jenny Honka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Projektit ja talous

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Projektit ja talous -opintojakso on sinulle, mikäli kaipaat projektimaista otetta työhösi tai projektinhallinnan perusteiden osaamista. Opintojaksolla selvität, miten projekteja suunnitellaan, budjetoidaan ja miten niihin haetaan rahoitusta. Lisäksi hahmotat, minkälaista projektimainen työ on omalla alallasi, mitä vaiheita projektin toteutukseen liittyy ja mitä osaamista ja työkaluja projektityö sinulta edellyttää.

Opintojakso soveltuu kaikille vasta projektitoimintaan perehtyville osallistujille, jotka kykenevät itsenäiseen verkko-opiskeluun. Opintojaksolla on hieno mahdollisuus verkostoitua tulevaisuuden tekijöiden kesken!

Opintojakson sisältö

 • Projektisuunnitelma ja -hallinta
 • Projektin talous
 • Projektityö ja -työkalut
 • Projektin viestintä ja vaikuttavuuden arviointi

Tavoitteet: Opiskelija

 • Ymmärtää projektien merkityksen oman alansa toimintakentällä
 • Ymmärtää projektin toteutuksen vaiheet
 • Osaa laatia projektille realistisen talousarvion
 • Tuntee projektien erilaisia rahoitusmuotoja
 • Osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin verkossa. Opintojakso koostuu erilaisista verkkomateriaaleista ja tehtävistä (yksilö- ja pienryhmätehtäviä). Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali (videot, blogit yms.) löytyy Hoodle-alustalta sähköisessä muodossa.

Noin kerran kuukaudessa järjestetään verkkowebinaari, joka pohjautuu monialaiselle yhteistyöskentelylle.

Webinaarien aikataulut:

 • 12.09.2022 09.00 – 11.30
 • 13.10.2022 09.00 – 11.30
 • 18.11.2022 09.00 – 11.30
 • 16.01.2023 09.00 – 11.30
 • 16.02.2023 09.00 – 11.30
 • 13.03.2023 09.00 – 11.30
 • 18.04.2023 09.00 – 11.30
 • 07.06.2023 14.00 – 15.30

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.