Non-stop
Opintojakson nimi Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä (nonstop)
Opintojakson ajankohta 12.01.2021 - 31.08.2021
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin opettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 25.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä (nonstop)

12.01.2021 - 31.08.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Psykologinen joustavuus tarkoittaa arvojen mukaista toimintaa, kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja tietoinen siitä, mitä mielessämme ja kehossamme tapahtuu, ja näiden ajatusten, tunteiden ja kehon tuntemusten hyväksymistä. Psykologinen joustavuus on yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin, resilienssiin eli selviytymis- ja sopeutumiskykyyn sekä alhaisempaan ahdistuneisuuteen ja masennukseen. Kuudesta osa-alueesta koostuvan psykologisen joustavuuden mallin on kehittänyt Nevadan yliopiston professori ja psykologi Steven C Hayes. Kuusi osa-aluetta ovat arvot, sitoutuminen arvojen mukaiseen elämään, havainnoiva minä, mielen kontrollin heikentäminen, hyväksyntä ja tässä hetkessä eläminen. Näitä kaikkia osa-alueita voi kehittää, sillä kyse on opituista ja opittavissa olevista taidoista.

Opintojakson oppimistavoitteet:

  • osaat määritellä mitä psykologinen joustavuus tarkoittaa
  • osaat psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta
  • tiedät psykologiseen joustavuuteen liittyviä erilaisia harjoituksia
  • tiedät keskeisen tutkimustiedon, mitä psykologiseen joustavuuteen liittyy

Sisältö:

Opintojaksolla opiskellaan mitä psykologinen joustavuus tarkoittaa, mitä hyvinvointivaikutuksia sillä on ja mitkä ovat psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta. Opiskelu tapahtuu perehtymällä sekä teoreettiseen tutkimustietoon että erilaisiin psykologista joustavuutta edistäviin harjoituksiin.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty-Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy verkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Opiskelumateriaalit:

Kurssin materiaalina toimivat Learn-alustalla olevat alustukset, diat, internetmateriaali ja kurssikirjallilsuutena on Arto Pietikäinen Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin.

Opintojakson tiedot

Verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opintojakson lisätiedot

Vuoden 2021 aikana aloitus tiistaisin 12.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.2021. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!

Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian! Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Kutsu koulutukseen

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!

Mikäli tämä koulutus on täynnä, voit ilmoittautua vastaavaan koulutukseen tästä. Siinä tapauksessa maksat itse koulutusmaksun.