Kevät
Opintojakson nimi Psyykkinen valmennus: Psyykkinen valmentautuminen ja psyykkiset taidot
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 02.07.2023
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Ilkka Haapea
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 07.12.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Psyykkinen valmennus: Psyykkinen valmentautuminen ja psyykkiset taidot

16.01.2023 - 02.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää ja pystyy kuvaamaan käsitteinä psyykkisten taitojen harjoittelun osa-alueet sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden perusteet.
  • Opiskelija arvioi ja analysoi aihealueen kirjallisuutta sekä koostaa kirjallisuudesta yhteenvedon.
  • Opiskelija soveltaa tietoa käytäntöön organisoiden käytännön toimintoja.
  • Opiskelija arvioi ja analysoi käytännön prosesseja kurssin aihealueen teemojen puitteissa.

Sisältö

  • Psyykkiset taidot
  • Psyykkisen valmentautumisen keinot psyykkisten taitojen edistämiseksi
  • Psyykkinen lajianalyysi

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

Opiskelija osaa kuvata aihealueen teemat, mutta tarvitsee harjoitusta teemojen ymmärtämiseen liittyvissä asioissa.

Arvosana 3

Opiskelija osoittaa, että ymmärtää aihealueen kokonaisuuden. Ymmärryksen pohjalta opiskelija arvioi ja analysoi aihealueen teemoja.

Arvosana 5

Opiskelija suunnittelee ja organisoi käytännön prosesseja sekä arvioi ja analysoi prosessien toteutusta. Opiskelija esittää kehitysehdotuksia arvioinnin ja analysoinnin pohjalta.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksoon sisältyy pakollisena oppimistehtävien suorittaminen. Yhteensä oppimistehtäviä on kolme (3) kappaletta. Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Muut tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaalit

Weinberg, R.M & Gould, D. (2019) Foundations of Sport and exersice psychology (7th ed), Champaign: Human Kinetics.Myös painokset neljä, viisi ja kuusi käyvät.

Jaakkola, J. (2017). Psyykkinen vahvuus: Mielentaitojen harjoituskirja. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Roos-Salmi, M. & Matikka, L. (2012). Urheilupsykologian perusteet. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SPO004AS4A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.