Non-stop
Opintojakson nimi Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Yrkeshögskolan Arcada
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Thomas Hellstén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 09.01.2023 - 20.06.2023
Ilmoittaudu

Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

  • kriittisesti tarkastella puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä
  • soveltaa näitä periaatteita käytännössä yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa

Arviointikriteerit

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että olet tehnyt kaikki palautettavat tehtävät sekä olet tehnyt kaikki testit hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Itsenäisesti ja omaan tahtiin opiskeltava MOOC 9.1-31.7.2023
  • Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat hyväksytysti niitä koskevat oppimistehtävät. Tehtävät tulee tehdä järjestyksessä 1-5.
  • Opiskeltuasi tämän kokonaisuudet osaat ja hallitset puettavan teknologian teoreettiset ja käytännön taidot yksilön terveyden ja toimintakyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa.
  • MOOC on 2 op eli 54 tuntia työskentelyä.