Non-stop
Opintojakson nimi Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (1.12.2021-30.6.2022)
Opintojakson ajankohta 01.12.2021 - 30.06.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riikka Saukkola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 31.05.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (1.12.2021-30.6.2022)

01.12.2021 - 30.06.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

  • kriittisesti tarkastella puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä
  • soveltaa näitä periaatteita käytännössä yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa

Arviointikriteerit

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että olet tehnyt kaikki palautettavat tehtävät sekä olet tehnyt kaikki testit hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat hyväksytysti niitä koskevat oppimistehtävät. Tehtävät tulee tehdä järjestyksessä 1-5.

Opiskeltuasi tämän kokonaisuudet osaat ja hallitset puettavan teknologian teoreettiset ja käytännön taidot yksilön terveyden ja toimintakyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa.

MOOC on 2op eli 54 tuntia työskentelyä.