Non-stop
Opintojakson nimi Puhtaat ja kestävät ratkaisut areena
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 31.05.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Esa Toukoniitty
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 12.03.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Puhtaat ja kestävät ratkaisut areena

24.10.2022 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy kiertotalouden ja kestävän kehityksen ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin osallistumalla tapahtumiin, tilaisuuksiin ja esityksiin. Opintojaksolla syvennetään kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemojen viimeisimpänä kehitykseen, haasteisiin sekä tutustutaan alan toimijoihin. Opiskelija verkostoituu kiertotalouden ja kestävän kehityksen toimijoiden kanssa sekä perehtyyä alan toimimtatapoihin ja ajankohtaisiin puheenaiheisiin. Opintojaksolla laaditaan lyhyitä analyysejä esitysten ja tapahtumien sisällöstä sekä osallistutaan keskusteluun kurssin työtilassa.

Sisältö

Kurssi koostuu vierailevista luennoitsijoista ja puhujista kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemoista sekä osallistumisesta webinaareihin ja tapahtumiin. Jokaisesta tapahtumasta tehdään lyhyt analyysi, jossa käsitellään tilaisuuden tuloksia, oivalluksia, ajankohtaisia nostoja sekä linkkejä kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Kurssin päätteeksi koostetaan yhteenveto, jossa reflektoidaan oman osaamisen kehittymistä kurssin aikana.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia. Kurssi soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille, joita kiinnostaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden haasteet.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Opiskelija on osallistunut 10 tapahtumaan ja raportoinut kurssin työtilaan vaaditut asiat. Opiskelija on nostanut raportoiduissa sisällöissä yhteyden kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen oma osaamisen alueella. Opiskelija on osallistunut keskusteluihin kurssin työtilassa. Hyvä Opiskelija on osallistunut 10 tapahtumaan ja raportoinut kurssin työtilaan edellytetyt asiat ja analyysit tapahtumista. Raportit osoittavat yhteyden kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen esimerkein myös oman osaamisalueen ulkopuolelta. Opiskelija on osallistunut työtilan keskusteluihin tuoden aktiivisesti sisältöä ja uusia avauksia keskusteluihin kurssin työtilassa.

Kiitettävä

Opiskelija on osallistunut vähintään 10 tapahtumaan ja raportoinut kurssin työtilaan edellytetyt asiat ja analyysit tapahtumista. Raportit osoittavat yhteyden kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen yli toimialarajojen. Opiskelija on osallistunut työtilan keskusteluihin tuoden aktiivisesti sisältöä ja uusia avauksia keskusteluihin kurssin työtilassa. Opiskelija on tuonut kurssin työtilaan uusia avauksia ajankohtaisista tapahtumista ja teemoista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on non-stop toteutus, jolle on mahdollista tulla mukaan ja osallistua tekemiseen vapaasti oman aikataulun mukaan. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä osallistumista työtilan keskusteluihin ja raportointiin. Kurssin työtilaan kootaan tietoa tapahtumista, tilaisuuksista ja teemaluennoista, joihin osallistumalla saa opintopisteitä kurssilla. Osallistujat jakavat työtilassa tietoa tapahtumista ja teemaan liittyvistä ajankohtaisista sisällöistä. Opiskelija voi osallistua etänä webinaareihin ja luentoihin, sekä sisällyttää kurssin suorituksiin myös teemaan liittyviä tapahtumia kuten konferenssit, seminaarit ja messut. Työtilassa on myös videomateriaalia ja tallenteita, joita seuraamalla ja raportoimalla voi kerätä osan osallistumispisteistä. Jokaisesta osallistumisestasi tulee tehtäväksi lyhyt uutisointi/tiivistelmä kurssin työtilaan joita käytetään myös keskustelujen pohjina. Kurssin päätteeksi koostetaan essee/raportti oman osaamisen kehittymisest

Ilmoittautumistiedot

Kurssilla ei ole kurssikiintiötä