Syksy
Opintojakson nimi Puhu suomeksi
Opintojakson ajankohta 09.09.2024 - 18.11.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Sara Tuisku
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 25.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Puhu suomeksi

09.09.2024 - 18.11.2024

Opintojakson kuvaus

TAVOITTEET:

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

SISÄLTÖ:

Opiskelet

– suomalaisen keskustelukulttuurin piirteitä, esim. asiakaspalvelu, small talk

– esitelmän pitämistä suomeksi

– palaverikäytänteitä

– palautteen antamista ja vastaanottamista

– puhekieltä

Edeltävyysehdot

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Opiskelijoille, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus : 9.9.-18.11.2024, Zoom-opetusta maanantaisin klo 16.30-18.00

Opintojakson 1. tapaaminen (Zoom) on ma 9.9.2024 klo 16.30 – 18. Tapaaminen on pakollinen. Osallistumalla opiskelija vahvistaa osallistumisensa opintojaksolle.

Moodlen työtila avautuu viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä verkkotapaamista. Linkki Zoomiin toimitetaan samaan aikaan.

 

Ilmoittautumistiedot

Jos korkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos korkeakoulusi tai oppilaitoksesi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.