Kevät
Opintojakson nimi Puhu suomeksi
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 13.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Tiina Autio
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Puhu suomeksi

04.03.2024 - 13.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Sisällöt:

Opiskelet · suomalaisen keskustelukulttuurin piirteitä, esim. asiakaspalvelu, small talk · esitelmän pitämistä suomeksi · palaverikäytänteitä · palautteen antamista ja vastaanottamista · puhekieltä

Edeltävyysehdot

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/ hylätty:

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus, jolla Zoom-opetusta maanantaisin klo 16:30-18:00