Kevät
Opintojakson nimi Puunhankinnan perusteet
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 27.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Jyry Eronen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Puunhankinnan perusteet

10.01.2023 - 27.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston
  • tuntee myös puuhankinnan käytännön toteutuksen sekä puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • ymmärtää puunhankinnan kokonaisuuden osana metsäsektoria

Sisältö

  • Puunhankinnan käsitteet ja termistö
  • Puunkorjuussa sekä kuljetuksessa käytettävät koneet ja laitteet
  • Puunkorjuumenetelmät kasvatus- ja uudistushakkuilla
  • Puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • Metsäteollisuuden puunhankinta Suomessa

Arviointikriteerit

Arviointi kurssilla tehtävän esseen perusteella Arviointi asteikolla 1 – 5

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.