Kevät
Opintojakson nimi Python-ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 22.11.2021 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 31.07.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Python-ohjelmointi

22.11.2021 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
 • Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia.
 • Opiskelija ymmärtää Python-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.
Opintojakson sisältö
 • Johdanto Python-kurssille
 • Python-kielen perusasiat
 • valintarakenne if-elif-else
 • toistorakenteet
 • tiedostot Python-kielessä
 • alifunktiot
 • moduulit
 • virheenkorjaus
 • tietotyypit ja leikkaukset
 • oliot

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun sen harjoitustehtävistä on suoritettu vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka suorittamisaikaa ei ole rajattu, joten opiskelija voi aikatauluttaa opintonsa täysin itsenäisesti.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssille voi ilmoittautua itselle sopivana ajankohtana 24/7 ja kurssin suorittamisen voi aloittaa heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty.
 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan kurssin.
 • Kurssin hinta on 15 euroa.