Non-stop
Opintojakson nimi Python ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 01.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kinnunen Jukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Python ohjelmointi

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

  • Osaat asentaa Python-kehitysympäristön tietokoneeseen
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa Python-kielisiä ohjelmia
  • Pystyt lukemaan muiden kirjoittamia Python-kielisiä ohjelmia
  • Osaat soveltaa Python-kielen rakenteita tehokkaasti
  • Tunnet tärkeimpiä Python-kirjastoja ja osaat käyttää niitä
  • Tunnistat millaisten tehtävien ratkaisemiseen Python-kieli soveltuu ja mitkä ovat kielen heikkoudet

Edeltävyysehdot

Ohjelmointitaito jollain ohjelmointikielellä sekä olio-ohjelmoinnin perusteet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, tentti