Non-stop
Opintojakson nimi Python-ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 15.09.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kinnunen Jukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Python-ohjelmointi

15.09.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

  • Osaat asentaa Python-kehitysympäristön tietokoneeseen.
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa Python-kielisiä ohjelmia.
  • Pystyt lukemaan muiden kirjoittamia Python-kielisiä ohjelmia.
  • Osaat soveltaa Python-kielen rakenteita tehokkaasti.
  • Tunnet tärkeimpiä Python-kirjastoja ja osaat käyttää niitä.
  • Tunnistat millaisten tehtävien ratkaisemiseen Python-kieli soveltuu ja mitkä ovat kielen heikkoudet.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Kurssin opetusmateriaali julkaistaan Moodlessa. Materiaali sisältää ppt-tiedostoja, videoita, tehtäviä ja esimerkkiratkaisuja.

Luonnollisesti opiskelija joutuu myös turvautumaan verkosta löytyviin materiaaleihin ja etsimään tietoa sieltä omatoimisesti.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.