Non-stop
Opintojakson nimi Python ohjelmointi kaikille!
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Python ohjelmointi kaikille!

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tämän kurssin tavoitteena on opettaa kaikille tietokoneiden ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Käsittelemme perusasiat tietokoneohjelman rakentamisesta. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja siinä käsitellään vain hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Jokaisen, jolla on kohtalainen tietokoneiden tuntemus ja kokemus, tulisi hallita tämän kurssin materiaalit. Kaikki materiaalit on englanniksi! Sisältö:

Kurssilla käsitellään kirjan ”Python for Everybody” kappaleet 1-5. Kurssin suoritettuaan opiskelija on valmis ottamaan vaativimpia ohjelmointikursseja. Sisältö mm. muuttujat, funktiot, silmukat, toistorakenteet, merkkijonot, tiedostot, listat, tietotyypit, säännölliset lausekkeet, verkko-ohjelmointi, tietokannat, olio-ohjelmointi, visualisointi.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Kaikki tehtävät tarkastetaan automaattisesti LTI combonentin avulla Michiganin yliopiston palvelussa. Opiskelijan tulee saavuttaa 50 opintojakson pisteistä saadakseen suoritusmerkinnän

Arviointiasteikko: 1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kaikki materiaali sekä tehtävät on Michiganin yliopiston professori Charles Severancen tuottamaa.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 1.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2024.