Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi RAI-vertailutiedolla kehittäminen ja johtaminen
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matti Heikkinen ja Rauni Leinonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 16.12.2022
Ilmoittautumistiedot

RAI-vertailutiedolla kehittäminen ja johtaminen

01.02.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • perehtyy oman organisaation RAI-vertailutietokantoihin tai selvittää, mitä tietoa tietokannoista on saatavilla (huom. tutkimukset)
 • osaa kriittisesti analysoida ja tulkita RAI-arvioinnin avulla saatua tietoa
 • osaa määritellä RAI-vertailutiedon perusteella työyhteisön ja organisaation muutos- ja kehittämistarpeita
 • osaa edistää laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista
 • osaa vakiinnuttaa, argumentoida ja arvioida RAI-arviointeihin perustuvaa tki-työtä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa ja -alaisessa toiminnassa
 • osaa johtaa näyttöön perustuvaa RAI-toimintaa organisaatiossa ja työyhteisössä

Sisältö:

 • RAI-tieto ja RAI-vertailutiedolla johtaminen
 • RAI-arvioinnin mittarit ja niillä saadun tiedon tulkinta
 • RAI-mittaritietojen ja laadusta kertovien indikaattoritietojen hyödyntäminen
 • RAI-arvioinnin nykytila työyhteisössä ja organisaatiossa
 • Muutos- ja kehittämisinterventiot
 • Moniammatillinen ja -alainen sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen
 • Implementointimallit
 • RAI-toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Arviointikriteerit

1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Webinaari 2 – 3, itsenäistä parityöskentelyä, nettikeskusteluihin osallistumista (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin).

Opintojakson lisätiedot

Suositeltavaa on, että opiskelijalla on RAI-vertailutietoa käytettävissään.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.