Syksy
Opintojakson nimi Rakennettu ympäristö ja tautien leviäminen 3 op
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Riika Mäkinen, Merja Ahonen ja Aino Pelto-Huikko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 29.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Rakennettu ympäristö ja tautien leviäminen 3 op

12.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Rakennettu ympäristö, tautien leviäminen. Kokonaisuuden hallinta ja rakennuksen elinkaari. Tilasuunnittelu, vesijärjestelmät, ilmanvaihto, materiaalit ja pinnoitteet. Siivous, huolto, käyttäjät. Sisätilan hygieniaan liittyvä luokittelu.

Tavoitteet

Ymmärtää rakennetun ympäristön vaikutuksen tautien leviämiseen. Osaa arvioida sisätilan hygienian tason. Osaa analysoida erityyppisten sisätilojen hygieniatarpeet. Osaa soveltaa oppimaansa rakennetun ympäristön sisätilan hygienian tehostamiseen.

 

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Luennot sekä pakolliset ja vapaaehtoiset tehtävät. Verkkoluennot pidetään SAMKin HILL-järjestelmän (Webex) kautta.

Opintojakson laajuus 3 opintopistettä vastaa n. 81 tuntia opiskelijan työtä koostuen seuraavista:

  • Luennot
  • Opintojaksolla annettavat tehtävät
  • Itsenäinen opiskelu

 

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty (hieman ennen opintojakson alkua).