Kevät
Opintojakson nimi Rakennetun ympäristön esteettömyys
Opintojakson ajankohta 01.03.2024 - 01.05.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Elina Ritola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.11.2023 - 07.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Rakennetun ympäristön esteettömyys

01.03.2024 - 01.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt rakennetun ympäristön esteettömyyden osatekijöihin monipuolisesti. Kurssin suoritettuasi osaat ottaa huomioon sekä erilaiset toimintarajoitteet että ikääntymiseen liittyvät haasteet.Perehdyt esteettömyyskartoitukseen toimenpiteenä, teet ja dokumentoit siihen liittyviä mittauksia ja laadit kartoitusraportin. Kurssilla on myös keskustellaan, miten esteettömyyteen liittyviä ongelmakohtia voi tuoda esiin ja ehdottaa niihin korjaustoimenpiteitä.

 • Johdantoa esteettömyyteen.
 • Rakennetun esteettömyyden lainsäädäntö.
 • Perustietoa esteettömyydestä ja esteettömyyden kartoituksen mittauksista.
 • Esteettömyys asunnoissa, julkisissa tiloissa ja ulkotiloissa.
 • Talotekniset ratkaisut osana esteettömyyttä.
 • Syventävää tietoa toimintakyvyn rajoitteista.
 • Rakennushanke ja esteettömyyden huomiointi suunnitteluvaiheessa.

Arviointikriteerit

Arvosana 0 ‐ 5 osaamistason mukaan.

 • Aktiivisuus ja läsnäolo lähiopetuksessa TAMKin ulkopuoliset opiskelijat voivat osallistua 15.3. lähitapaamiseen tarvittaessa etäyhteyksin ja tehdä päivään liittyvät harjoitukset itsenäisesti omalla kampuksellaan.
 • Suullinen / Moodlessa tapahtuva opettajan arviointi ja vertaisarviointi seminaareissa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Perjantaisin 8.3., 15.3. (lähiopetus), 22.3., 5.4., 12.4. ja loppuseminaari perjantaina 26.4. klo 9-16.

TAMKin ulkopuoliset opiskelijat voivat osallistua 15.3. lähitapaamiseen tarvittaessa etäyhteyksin ja tehdä päivään liittyvät harjoitukset itsenäisesti omalla kampuksellaan.

Sisällön jaksotus:

 • Johdantoa esteettömyyteen ja lainsäädäntö
 • Perustietoa esteettömyydestä ja mittauksista
 • Esteettömyys asunnoissa, julkisissa tiloissa, ulkotiloissa
 • Talotekniset ratkaisut
 • Syventävää tietoa toimintakyvyn rajoitteista
 • Rakennushanke ja esteettömyyden huomiointi suunnitteluvaiheessa
 • Loppuseminaari