Kevät
Opintojakson nimi Rakennuksen LCA-laskennan perusteet
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ville Mertanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Rakennuksen LCA-laskennan perusteet

10.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija saa opintojaksolla perusteet rakennusten hiilitaselaskennasta, voimaan tulossa olevista määräyksistä sekä niiden vaikutuksista
  • Opiskelija osaa vähähiilisen laskennan käsitteistön sekä ymmärtää taustat, miksi hiilitaselaskentaa tehdään
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet yksittäisen tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta (EPD) ja osaa tehdä yksinkertaisesta rakennuksesta taulukkolaskentaohjelmalla hiilitaselaskelman

Sisältö

  • Ilmastonmuutos ja rakentaminen
  • Uudistuva lainsäädäntö
  • Tuotteen EPD
  • Rakentamisen hiilijalanjälki ja siihen vaikuttaminen
  • Hiilitaselaskelmien tekeminen

Edeltävyysehdot

Tausta-aineistosta iso osa on englanninkielistä. Muuten aiempi osaaminen ei ole välttämätöntä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.