Non-stop
Opintojakson nimi Rakennusmateriaalit
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 28.07.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Erho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Rakennusmateriaalit

28.08.2023 - 28.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa yleiset rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuoteryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset.

Opiskelija tuntee materiaalitekniikan peruskäsitteet sekä eri tuoteryhmiin kuuluvien rakennusmateriaalien valmistuksen, koostumuksen ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön ja säilyvyyden kannalta.

Sisältö: 

Tärkeimmät rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet, tuotteiden valmistus, ominaisuudet, kemiallinen ja fysikaalinen käyttäytyminen ja käyttö, sekä näiden terveys- ja ympäristövaikutukset.

Materiaalien ajasta riippuvat ominaisuudet, ilman ja kosteuden läpäisy, lämmönjohtavuus ja kosteuden vaikutus materiaaleihin. Valmistuksen ympäristövaikutukset.

Materiaalikohtainen käsittely, betoni, puu ja sen jalosteet, teräs ja muut metallimateriaalit, rakennuskivet, laastit, tasoitteet, maalit, kosteus- ja lämpöeristeet.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: o-5, osatenttien keskiarvo.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Nonstop verkkokurssi Moodlessa. Kurssi on kokonaan itsenäistä työskentelyä, sisältäen tentit ja tehtävät kurssialustalla.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).

Opintojakson tiedot

Sisällön jaksotus:

 1. Puu ja sen jalosteet
 2. Luonnonkivet
 3. Tiilet, laastit ja kevytsoraharkot
 4. Betoni
 5. Teräs ja rautatuotteet
 6. Lämmöneristeet
 7. Kupari
 8. Alumiini
 9. Lasi
 10. Kipsi
 11. Bitumi
 12. Muovit
 13. Maalit ja lakat

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.