Non-stop
Opintojakson nimi Rakentamisen muovit osana kiertotaloutta
Opintojakson ajankohta 15.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Anne-Marie Tuomala; Pia Haapea
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Rakentamisen muovit osana kiertotaloutta

15.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija tietää

  • mitä lainsäädäntöä ja tavoitteita muovien kierrätykseen liittyy sekä
  • mitä kalvomuoveja rakentamisen arvoketjussa käytetään ja miten ne kierrätetään
  • miten muovien käyttöä voidaan ohjata hankinnoilla sekä käytön optimointia ja ympäristön kannalta kestävää vähentämistä

Sisältö:

  • Miten kierrättämiseen ohjataan?
  • Kestävät ja muovitietoiset hankinnat ja hankinnoilla ohjaaminen
  • Kalvomuovit rakentamisen ketjussa
  • Perehdytys kierrätyksen onnistumisen tukena
  • Muovien kierrätys ja käytön optimointi

 

Edeltävyysehdot

Ei ennakkotietovaatimuksia

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppimistehtävien ja testien toteuttaminen digitaalisesti itseopiskeluna digitaalisella oppimisalustalla.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Huomioi, että kurssi alkaa vasta 15.1.2023. Mikäli et saa ohjeita, sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.