Kevät
Opintojakson nimi Rakentamisen perinteet ja historia
Opintojakson ajankohta 01.03.2024 - 21.04.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Sirpa Erkkilä-Häkkinen, lehtori, TkT, Turun ammattikorkeakoulu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Rakentamisen perinteet ja historia

01.03.2024 - 21.04.2024

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään suomalaisen rakentamisen muuttumista. Samalla sivutaan myös rakennusalan muuttumista maailmanlaajuisesti. Opintojakso koostuu aloitus- ja päätösluennoista (verkossa), itsenäisesti katsottavista luennoista, luentotehtävistä ja harjoitustyöstä.

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää perinteistä rakentamista sekä tuntee suomalaisen rakentamisen historiaa.

Edeltävyysehdot

Talonrakennuksen perusteet tai vastaavat opinnot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

  • H-5

Arvioinnissa käytetään opiskelijan palauttamia tehtäviä ja harjoitustyötä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Toteutetaan maalis- tai huhtikuussa.
  • Osallistujille ilmoitetaan noin pari viikkoa ennen opintojakson alkua toteutustavasta.
  • Tehtävät on palautettava annettuihin päivämääriin mennessä ilmoitettuun oppimisympäristöön (ItsLearning).
  • Opintojakso koostuu aloitus- ja päätösluennoista (verkossa), itsenäisesti katsottavista luennoista, luentotehtävistä ja harjoitustyöstä.
  • Opiskelijan työmäärä 2 op vastaa kokonaisuudessaan keskimäärin 54 tunnin työskentelyä

Ilmoittautumistiedot

Opintojakson opiskelijapaikat jaetaan niin, että

  • Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille varataan 18 paikkaa,
  • muiden ammattikorkeakoulun opiskelijoille 12 paikkaa TÄYNNÄ
  • avoimen AMK:n opiskelijoille 5 paikkaa.

Jos paikkoja vapautuu, tarjotaan niitä varasijojen mukaisesti.

Lisätietoja antaa ohjaava opettaja Sirpa Erkkilä-Häkkinen, lehtori sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa