Non-stop
Opintojakson nimi Rakentamistalouden perusteet
Opintojakson ajankohta 08.02.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Saku Syngelmä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.02.2023 - 19.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Rakentamistalouden perusteet

08.02.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet:
 • Opiskelija tuntee erilaisten rakennushankkeiden elinkaaren, tietää rakennushankkeen osapuolet sekä niiden tehtävät ja vastuut, tietää suunnittelun vaiheet, tietää työmaan aikataulumuodot ja tasot.
 • Opiskelija tuntee rakennusalan työturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset. Opiskelija tuntee eri osapuolten vastuut ja tehtävät.
 • Opiskelija ymmärtää rakentamisen osana yhteiskunnan toimintaa.

Sisältö:

Rakennustalouden perusteet on yleiskatsaus rakennustalouden perusasioista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää:

 • rakentamisen yhteiskunnallisen merkityksen
 • rakennushankkeen elinkaaren
 • rakennushankkeen osapuolet, tehtävät ja vastuut
 • työmaahenkilöstön
 • työmaan aikataulumuodot ja tasot
 • kustannuslaskentamenettelyt
 • rakennustyömaan työturvallisuuden perusteet
 • kestävän kehityksen roolin rakennusalalla

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempaa osaamista opiskelijalta

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on aikaan ja paikkaan sitomaton. Voit edetä oman aikataulun mukaisesti. Opiskelijoiden pitää suorittaa kaikki sisältö ja tentti onnistuneesti. Arviointi pohjautuu kurssin lopussa olevasta tentistä saatuihin pisteisiin.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Mikäli et saa ohjeita (tarkista myös roskaposti), sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.

Avoin AMK: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta, ilmoittautuminen ohjataan LABin verkkokauppaan. Hinta 45 €.  Aloitusohjeet saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta.