Syksy
Opintojakson nimi Ranska 1, 5 op
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Henna Tiittanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ranska 1, 5 op

12.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Kohteliaisuusfraasit. Itsestä, perheestä ja omasta maasta kertominen. Opiskelusta, vapaa-ajasta ja ammatista keskusteleminen. Matkustaminen ja opastustilanteet. Asioiminen kahvilassa, ravintolassa, ostoksilla. Puhelin- ja sähköpostiviestintä.

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy ranskan kielellä tavallisimmissa sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelija osaa lausua ranskan äänteet ja hallitsee intonaation perusteet. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa lyhyitä tekstejä tutuista aihepiireistä. Opiskelija omaa riittävän yleiskielen sanavaraston ja oppii kielen rakenteen perusteita. Opiskelija tuntee maan ja kulttuurin tapoja.Tavoitetaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Mitoitus: Opintojakso on laajuudeltaan 3 op ja se edellyttää 80 tuntia opiskelijan työtä.

– kontaktitunnit 12 x 3h (tekstejä, suullisia ja kirjallisia harjoituksia)

– kotitehtävät ja itsenäiset kirjalliset tehtävät 24h

– suulliset videotehtävät 34h

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).  SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.