Kevät
Opintojakson nimi Ranska 1, 5 op
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 26.05.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Henna Tiittanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 08.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ranska 1, 5 op

22.01.2024 - 26.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kohdekielen keskeisimpiä perusrakenteita ja suppeaa perussanastoa. Opiskelija tutustuu myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin.

Tavoitetaso A1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Aakkoset ja ääntämiseen liittyvät perusperiaatteet, yksinkertaista suullista ja kirjallista viestintää arkielämän tilanteissa (esim. itsestä ja perheestä kertominen, voinnin kysyminen, viikonpäivät, kulkuneuvot, kahvilassa ja ruokakaupassa asioiminen); keskeisiä rakenteita (esim. kysymyssanat, artikkelit, persoona- ja omistuspronominit, verbien preesenstaivutus, adjektiivien ja substantiivien suku ja luku, partitiivi, kieltosanat, prepositioita); kielenoppimisstrategioita.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kontaktitunteja verkossa 1krt/(2-3h) viikko + itsenäisiä tehtäviä, Kirjallinen tentti EXAM-tenttiakvaariossa (HUOM!) Keskiviikkoiltaisin verkossa 16.00-18.30 (ei viikoilla 5, 10, 14 ja 18).

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.