Non-stop
Opintojakson nimi Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 op
Opintojakson ajankohta 25.08.2022 - 18.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Leena Arjanne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 13.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 op

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoite:

Opintojaksolla perehdytään tarkemmin ravinnon ja terveyden välisiin yhteyksiin. Opiskelemme ruoansulatukseen liittyviä fysiologian ja anatomian perusteita. Niiden kautta hahmotamme yleisimpien elämäntapasairauksien ja ravinnon välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää virheravitsemuksen muodot ja yhteydet terveyteen. Tutustumme myös ravitsemushoidossa tavallisimpiin erityisruokavalioihin ja markkinoilla oleviin erityiselintarvikkeisiin.

Sisältö:

  • ravinnonoton säätely
  • ruoansulatuselimistö ja ruoansulatus sekä niiden säätely
  • ravintoaineiden imeytyminen
  • virheravitsemus
  • tavallisimmat erityisruokavaliot ja erityiselintarvikkeet

Edeltävyysehdot

Ravitsemuksen perustiedot

Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa nimetä ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä.

Hyvä 3-4

Opiskelija tuntee ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa selittää ja vertailla ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa perustella ja suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan ja perustelemaan uusinta tietoa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Aloituswebinaari pidetään 25.8.2022 klo 18.15-19 Teamsissa. Tästä tehdään myös myöhemmin katsottavissa oleva tallenne, eli opintojakson voi aloittaa nonstoppina myös myöhempänä ajankohtana syksyn aikana. Opiskelijat etenevät opintojaksolla tehden itsenäiseen tahtiin suorituksia Moodle-alustalla.

Opintojakson tiedot

Opiskelu tapahtuu ohjatusti mutta itsenäisesti verkossa, joten tarvitset tietokoneen nettiyhteydellä. Lisäksi yhdessä oppimistehtävässä valmistetaan ruokaa, jota varten tarvitset ruoanvalmistusvalmiuden (kotikeittiö työvälineineen ja peruselintarvikkeineen).

Opintojakson lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa syventämään ravitsemusosaamista!