Kevät
Opintojakson nimi Ravitsemusviestintä ja tutkimus
Opintojakson ajankohta 07.02.2023 - 02.05.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Sirkka Nieminen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ravitsemusviestintä ja tutkimus

07.02.2023 - 02.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite: Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa määritellä ravitsemustutkimuksen menetelmiä ja selittää niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tuntee luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

Edeltävyysehdot

Restonomiopiskelijat: * Elintarvikkeet ja ravitsemus * Ravitsemuksen erityiskysymykset tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat: * Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit

numeroarvio 1-5 Kurssi arvioidaan vk 19 loppuun mennessä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Vk 6 ti 7.2.23 klo 14.15 – 16.00 Kurssin aloituswebinaari (tallennetaan) Vk 7 ti 14.2.23 klo 14.15 – 16.00 Analyysitehtävän esittelywebinaari (tallennetaan) Vk 18 ti 2.5.23 klo 14.15 – 16.00 Kurssin päätöswebinaari

Ns. kyselytunnit Teamsissä ja tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson tiedot

Kurssilla tarvitaan:

– tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys – laitteisto, joka mahdollistaa verkkokokousympäristön (Teams, BBB) hyödyntämisen

Lisäksi tarvitaan web-kamera ja headset.

Opintojakson lisätiedot

Tehtävien palautusajankohdat ja tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Opintojaksolle eivät voi ilmoittautua avoimen amk:n yksittäisiä opintojaksoja suorittavat.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 21th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).