Syksy
Opintojakson nimi Ready For Takeoff
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Terhi Haapala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ready For Takeoff

05.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

The student knows how to apply and prepare for an international exchange abroad. The student knows how to act in an international environment abroad and she/he is able to take into consideration different cultures. The student will get familiar with the principles, activities, key factors and responsibilities of an out-going nursing student. The student knows how to maintain safety and their occupational ability and well-being during the exchange-period. The student evaluates the mobility period according to the given instructions.

Edeltävyysehdot

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opiskelijalle, joka suunnittelee vaihtojaksoa ulkomaille

Arviointikriteerit

Opintojakso arvostellaan numeerisesti asteikolla 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely Moodlessa.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso sisältää tehtäviä suomen- ja englannin kielellä.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.