Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Rekrytoinnin uudet tuulet
Opintojakson ajankohta 15.02.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Marja-Liisa Ruotsalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.12.2022 - 29.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Rekrytoinnin uudet tuulet

15.02.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla saat perustiedot ja valmiudet rekrytointiprosessiin. Opinnot antavat mahdollisuuden opiskelijoille/ yritysten henkilöstölle osaamisen kasvattamiseen esimiestaidoissa ja rekrytointiprosessin läpiviennissä. Rekrytointiprosessi on vaiheistettu kolmeen osaan: Pre – Intra – Post, jolla kuvataan kronologisesti etenevää prosessia.

Sisältö

Ennen rekrytointia Tämän osion jälkeen osaat rekrytoinnin valmistelun ja tunnistat rekrytoinnin tarpeet.

 • Työnantajakuvaa
 • Rekrytointitarpeen tunnistamista ja suunnittelua
 • Osaamistarpeiden priorisointia
 • Sisäistä ja ulkoista priorisointia
 • Rekrytoidaanko tehtävään vai yhtiöön
 • Seuraajasuunnittelua
 • Rekrytoinnin kanavia
 • Verkkorekrytointia
 • Ilmoituksia ja dynaamisuutta

Työhaastattelun toteuttaminen Tämän osion jälkeen osaat toimia eri haastattelutilanteissa ja osaat erilaisia rekrytoinnin menetelmiä eri ympäristöissä.

 • Hakemusten lukeminen
 • Haastattelun tekeminen
 • Soveltuvuus
 • Anonyymirekrytointi
 • Virtuaaliteknologiat mahdollisuutena rekrytoinneissa

Rekrytoinnin jälkeen Tämän osion jälkeen osaat toimia perehdytyksessä, työopastuksessa ja ohjaamisessa, tiedät koeaikaan liittyvät asiat ja osaat huomioida ne perehdytyksessä rekrytoidun koeaikana sekä osaat antaa kehittävää palautetta perehdytyksen aikana.

 • Rekrytoinnin jälkeinen yleisperehdytys (orientation)
 • Tuottavaan tekemiseen (onboarding) liittyvä perehdytys
 • Perehdytykseen liittyvä kirjallisuus ja muu perehdytykseen liittyvä materiaali
 • Palautteen antaminen osana perehdytystä

Edeltävyysehdot

Opinnot ovat YAMK-opintoja

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson kolmessa vaiheessa kussakin on monivalintatentti. Kaikkien vaiheiden tenttien tulee olla hyväksytysti suoritetut, että pääset jatkamaan kokoavaan tehtävään. Kokoavan tehtävän voit tehdä itseäsi kiinnostavasta rekrytointiin liittyvästä aiheesta.

Ilmoittautumistiedot

Linkki ilmoittautumiseen ilmoitetaan myöhemmin järjestelmämuutoksen vuoksi.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.