Kesä
Opintojakson nimi Repetera svenska
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 16.08.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Repetera svenska

03.05.2023 - 16.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija omaksuu ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston. Hän kehittää kielen oppimisvalmiuksiaan sekä valmiuksiaan opiskella ammatillista ruotsin kieltä.

Opiskelija kehittää pääasiassa ruotsin kirjallisia taitojaan ja vähemmässä määrin myös suullisia taitojaan.

Opiskelija omaksuu taidon itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn sekä sisäistää positiivisen asenteen oppimiseen.

Opiskelija osaa käyttää tarjolla olevia apuvälineitä taitavasti.

Opiskelija opiskelee ruotsin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Opiskelija kehittää suullisia ja kirjallisia valmiuksia opiskella ammatillista kieltä. B1-taso saavutetaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Edeltävyysehdot

Toisen asteen ruotsin opinnot.

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Ei tenttiä.

Kriteerit: 70% tehtävistä suoritettu hyväksytyllä tavalla

– Itslearning korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa täydennetään yksi sana) – Opettaja korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa kirjoitetaan tekstiä sekä kaikki suulliset tehtävät)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Luetun tekstin ymmärtäminen Kielioppivideoita ja harjoituksia (käännösharjoituksia, laita sana oikeaan muotoon –harjoituksia, pieniä kirjoitustehtäviä)

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelija tarvitsee oikeinkirjoitusohjelmaa, johon ruotsin voi asentaa, esim. Word.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.